บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

by ltpower

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความเสถียรและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเรา

บริษัท แอลที พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน

ประเภทของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

 • การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะตามตารางที่กำหนด
 • การตรวจสอบสภาพสายไฟ การเชื่อมต่อ และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
 • การทำความสะอาดและการหล่อลื่นอุปกรณ์ที่ต้องการการบำรุงรักษา
 • การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ

2. การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition-Based Maintenance)

 • การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวัดที่ทันสมัย เช่น การใช้กล้องตรวจสอบความร้อน (Thermographic Inspection) การตรวจสอบการสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) และการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น (Oil Analysis)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสภาพของอุปกรณ์เพื่อตัดสินใจในการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

3. การบำรุงรักษาฉุกเฉิน (Emergency Maintenance)

 • การให้บริการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 • ทีมงานของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาให้ทันที

ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

1. การวางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Planning)

 • การวางแผนการบำรุงรักษาโดยคำนึงถึงความต้องการและสภาพของระบบไฟฟ้า
 • การจัดทำตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาเพื่อให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการบำรุงรักษา (Maintenance Execution)

 • การดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด
 • การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. การบันทึกและรายงานผล (Recording and Reporting)

 • การบันทึกผลการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการวางแผนการบำรุงรักษาครั้งถัดไป
 • การจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสภาพและความพร้อมของระบบไฟฟ้า

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00